ZP-JM-0006/19: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”

znak sprawy: ZP – JM – 0006/19

nazwa postępowania: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”

 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500,00 zł

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 29.04.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian