ZP-K-0008/19 „Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK Krupiński” w Suszcu w roku 2020”.

„Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK Krupiński” w Suszcu w roku 2020”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).
 2. Ogłoszenie nr 583015-N-2019 z dnia 06.08.2019r.
 3. link do elektronicznego formularza ofertowego
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 20.08.2019
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian