ZP-KCL-0003/19: „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przynależnych do budynków administracyjnych oraz usługi drobnych napraw w obiektach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji wg części: Część I – Zabrze, Bytom, Gliwice; Część II – Rybnik; Cześć III – Wola, Bieruń, Czechowice Dziedzice; Część IV – Ruda Śl.; Część V – Tychy.”

Znak sprawy: ZP-KCL-0003/19

 „Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przynależnych do budynków administracyjnych oraz usługi drobnych napraw w obiektach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji wg części:

Część I – Zabrze, Bytom, Gliwice;

Część II – Rybnik;

Cześć III – Wola, Bieruń, Czechowice Dziedzice;

Część IV – Ruda Śl.;

Część V – Tychy.”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100)

Część II – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Cześć III – 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

Część IV – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

Część V – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięce złotych 00/100)

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 14 marca 2019 r. o godzinie 12:00 – pokój 112

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 14.03.2019
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian