ZP-KCL-0011/19 Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100)

Link do elektronicznego Formularza Ofertowego

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.09.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian