ZP-KCL-0013/19: Zakup 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk dla Spółki Restrukturyzacji Koplań S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji

znak sprawy: ZP – KCL – 0013/19

nazwa postępowania: Zakup 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk dla Spółki Restrukturyzacji Koplań S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji

 

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł

 

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.08.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian