ZP-KWK-0009/19 „Dostawa i montaż regałów magazynowych

„Dostawa i montaż regałów magazynowych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji

Ogłoszenie UZP nr 558022-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości – 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100)

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 18.06.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian