ZP-M/0006/19 – ” Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku”

Znak sprawy: ZP-M/0006/19

„Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2019r. o godz. 09:30

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 14.03.2019
    • Godzina składania ofert 09:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian