ZP-M-0007/19 Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych ….

Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Makoszowy” (Grupa I  i Grupa IV) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.

Ogłoszenie UZP – Ogłoszenie nr 511660-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.02.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian