ZP-MY-0002/19 – „Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem (w zakresie: – zasypania 6,00mb rury szybowej, wykonania zamknięcia rury szybowej płytą zamykającą).”

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

TERMIN WIZJI: 29.08.2019r. godz. 13:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.09.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian