ZP-S-0006/19: Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Śląsk”

znak sprawy: ZP – S – 0006/19

nazwa postępowania: „Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Śląsk”

 

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 3 lipca 2019 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

Zamawiający otworzy oferty w dniu 5 lipca 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.07.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian