ZP-S-0011/19 Wykonanie projektów technicznych likwidacji szybów…..

„Wykonanie projektów technicznych likwidacji szybów I, II, III wraz z obiektami przynależnymi  i kosztorysami inwestorskimi:

Część I: Projekty techniczne likwidacji szybów;

i/lub

Część II: Projekty techniczne likwidacji obiektów budowlanych

Ogłoszenie UZP – 586865-N-2019 z dnia 16.08.2019r.

Wadium: Część I – 6 000,00 zł

Część II – 9 000,00 zł

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 29.08.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian