ZP-S-0012/19 – „Likwidacja 7 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”

znak sprawy: ZP-S-0012/19

Likwidacja 7 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Ustala się wadium w wysokości 32 000,00zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)

Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2019r. o godz. 10:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.09.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian