ZP-WII-0006/19 „Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków Budynku Biurowego – Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Wieczorek I” i „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58: Zadanie 1. Wykonanie projektu budowlanego Zadanie 2. Roboty budowlane związane z remontem dachu”

„Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków  Budynku Biurowego – Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58                    w Katowicach w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Wieczorek I” i  „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58:

Zadanie 1. Wykonanie projektu budowlanego

Zadanie 2. Roboty budowlane związane z remontem dachu”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 04.07.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian