BIP
Grafika BIP

Archiwum przetargów

Znaleziono: 3150
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
PRZZ/0668 Dostawa blachy g/walcowanej w gatunku ST3S o grubości 3 mm do 8 mm. 2018-11-08 szczegóły
PRZZ/0658 Dostawa pyłu kamiennego - wapiennego zwykłego i wodoodpornego stearynowego 2018-11-07 szczegóły
PRZZ/0651 „Wykonanie remontu, legalizacji i przeglądów przyrządów pomiarowych do pomiarów wentylacyjnych atmosfery kopalnianej dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 roku”. 2018-11-09 szczegóły
PRZZ/0347 Badania okresowe elementów urządzeń wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III oraz urządzeń transportu bliskiego (dźwignicowe) dla SRK Oddział KWK Krupiński. 2018-11-06 szczegóły
PRZZ/0521-1 Dostawa 2000 m² płótna podsadzkowego o masie powierzchniowej min. 80 g/ m² 2018-10-31 szczegóły
PRZZ/0583 Dostawa zasuw kołnierzowych DN 50, DN 100, D 150 2018-10-30 szczegóły
PRZZ/0281-1 Wykon. pomiarów, legalizacji i badań okres. urz. elektroenerget. w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów ster. i zabezpieczeń, kabli elektroenerget. , sterowniczych i teletechn. transformatorów, inst. ochronnych, izolacyjnego sprz. ochr. 2018-10-26 szczegóły
PRZZ/0556 Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącza stałego 2018-10-22 szczegóły
PRZZ/0432 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w latach 2019-2020”. Część I: Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym, mierniczym, geologicznym i budowla 2018-11-27 szczegóły
PRZZ/0537 Dostawa stojaków iglastych nienasyconych o długości 3,50m i 5,00m 2018-10-18 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-01-09 12:59
Wytworzenie publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Zatwierdzenie
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry