BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 252
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-C-0008/19-1 Dostawa części elektrycznych w tym: Część I Dostawa części do wyłączników stycznikowych. Część II Dostawa modułów elektronicznych do stycznika dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum 2019-09-23 szczegóły
ZP-CZOK-0019/19 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniani 2019-09-20 szczegóły
ZP-BZ-0001/19-1-1 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: Część I - powiaty Gliwice, gliwicki Część II - powiat będziński, tarnogórski, Dąbrowa Górnicza Część III - powiat Sosnowiec, Mysł 2019-09-20 szczegóły
ZP-KCL-0017/19 Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej gaszenie oraz rekultywację techniczną i biologiczną zapożarowanego terenu przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej 2019-09-18 szczegóły
ZP-BD-0006/19 Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz technologiczne wyrobisk dołowych, wchodzących w skład Głównej drogi wentylacyjnej – dostawa rur do budowy rurociągu p.poż. wraz z osprzętem dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. 2019-09-19 szczegóły
ZP-KCL-0016/19-1 Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 2019-09-17 szczegóły
ZP-BD-0005/19 Naprawa 6 uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 w km od 9,018 do 10,008 2019-09-24 szczegóły
ZP-C-0013/19 Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum na lata 2019-2020r. w tym: Etap I – Przebudowa skrzyżowań chodnika spływowego S i N z przekopem obiegowym, przebudowa chodnika spływowego północnego, skrzyżowań chodnika spływowego z kanałami K3N, K4N, K5N, przebu 2019-09-23 szczegóły
ZP-M-0015/19 "Aktualizacja projektu technicznego modernizacji zbrojenia szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu" 2019-09-13 szczegóły
ZP-CZOK-0014/19 „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych” w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2019-09-12 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:14
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:14
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:14
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry