Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 28.02.2017 KWK M/2/17 „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r.” Szczegóły
Przetargi 03.03.2017 KWK MY/01/17 Wykonanie otworu spływowego między poziomami 350m i 500m dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2017r. Szczegóły
Przetargi 21.02.2017 KWK C/03/17 „Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2017” Szczegóły
Przetargi 20.02.2017 KWK BD/01/17 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz…. Szczegóły
Przetargi 22.02.2017 KWK A/01/17 – Wykonanie pomiarów i badań elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Szczegóły
Przetargi 20.02.2017 SRK/TZ/BZ-2265-06/17- „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie” Szczegóły
Przetargi 28.12.2016 KWK P/WR/02/16/17/N -„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Przetargi 17.02.2017 KWK A/02/17- „Wykonanie dwóch korków przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Szczegóły
Przetargi 16.02.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-01/17 – „Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP” Szczegóły
Przetargi 16.03.2017 KWK K-J/01/17 „Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym, bhp i nadzoru budowlanego na rok 2017 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Szczegóły
« 1 2 3 78 79 »