Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 28.12.2017 KWK C/30/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””… I, II, III, IV, V CZĘŚĆ Szczegóły
Przetargi 27.11.2017 CZOK/55/17- Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” Szczegóły
Przetargi 27.11.2017 KWK M/10/17/18 – Część I: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Część II: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część III: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Szczegóły
Przetargi 27.11.2017 SRK/NZ/KWK K– 2265 –10/17 Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych Szczegóły
Przetargi 27.11.2017 SRK/NZ/KWK K-2265-08/17 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu Szczegóły
Przetargi 27.11.2017 KWK C/26/17/18- Dostawa środków indywidualnych Szczegóły
Przetargi 24.11.2017 SRK/NZ/KWK P-2265-15/17 „Wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 nad poziomem 600 w szybie Wanda” Szczegóły
Przetargi 27.11.2017 SRK/NZ/KWK K-2265/09/17 „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenia energomaszynowego dla czterech ciągników ciernych spalinowych typu KP-96 wersji KPCS-96 produkcji Becker-Warkop” Szczegóły
Przetargi 27.11.2017 KWK K/12/17/18 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego … Szczegóły
Przetargi 21.12.2017 KWK J-M/20/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. Szczegóły
« 1 2 3 127 128 »