BIP
Grafika BIP

Przetargi

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 przy składaniu osobistym wszelkich dokumentów przetargowych należy zachować szczególną ostrożność i obowiązkowo przyjść w masce i rękawiczkach. Zalecamy wysyłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierów.

Uwaga! poniżej znajdują się przetargi opublikowane od dnia 02.09.2019r.
Wcześniejsze przetargi dostępne są na stronie http://archiwum.bip.srk.com.pl

Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Biurze ds. Zamówień prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ i Wymaganiach Ofertowych adresy e-mail. W tematach nie związanych z ogłoszonymi przetargami prosimy o kontakt na adres: .

Znaleziono: 1487
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-KCL-0015/21 Likwidacja obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji – Rejon Polikwidacyjny Kazimierz Juliusz z podziałem na cztery zadania: 1) Zadanie 1 – Rozbiórka budynku ochrony p 2021-07-08 szczegóły
R-KCL-0014/21 Rozbiórka rozdzielni ST 11 w Woli przy ul. Przemysłowej 2021-06-30 szczegóły
R-CZOK-B-0002/21 Czyszczenie osadnika awaryjnego „rów” 2021-06-30 szczegóły
ZP-CZOK-0033/21 Dostawa rozdzielnicy 20kV w ramach zadania „Modernizacja zasilania Pompowni „Pstrowski” dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi 2021-06-30 szczegóły
R-BD-0004/21 Wykonanie badania i oceny stanu technicznego obudowy Szybu II dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” 2021-06-30 szczegóły
ZP-CZOK-0011/21 Wykonanie przepustów do zbiornika wodnego utworzonego za tamą wodną TW3, TW4, TW5, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2021-07-02 szczegóły
R-C-0034/21-1 Remonty bieżące pomieszczeń sanitarnych i biurowych w obiektach budowlanych na terenie KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 2021-06-29 szczegóły
RO-BD-0035/21 „Dostawa sprzętu spawalniczego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary -Mysłowice-Wesoła I" Ruch „Boże Dary” w Katowicach” 2021-06-25 szczegóły
RO-WII-0022/21 „Zakup mierników do pomiarów ochronnych” dla SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58. 2021-06-30 szczegóły
ZP-C-0016/21 Naprawa żelbetowej konstrukcji wsporczej pod maszyną wyciągową szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 2021-07-14 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:14
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:14
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:14
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry