BIP
Grafika BIP

Przetargi

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 przy składaniu osobistym wszelkich dokumentów przetargowych należy zachować szczególną ostrożność i obowiązkowo przyjść w masce i rękawiczkach. Zalecamy wysyłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierów.

Uwaga! poniżej znajdują się przetargi opublikowane od dnia 02.09.2019r.
Wcześniejsze przetargi dostępne są na stronie http://archiwum.bip.srk.com.pl

Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Biurze ds. Zamówień prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ i Wymaganiach Ofertowych adresy e-mail. W tematach nie związanych z ogłoszonymi przetargami prosimy o kontakt na adres: .

Znaleziono: 959
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
RO-C-0037/20 "Wyposażenie apteczek oraz dostawa środków opatrunkowych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" 2020-08-07 szczegóły
ZP-C-0024/20 Dostawa części elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2020-08-11 szczegóły
ZP-KCL-0024/20 Wykopanie, załadowanie, przewiezienie oraz utylizacja podkładów kolejowych zlokalizowanych na terenie byłej KWK „Mysłowice” 2020-08-11 szczegóły
R-C-0045/20 Prowadzenie obserwacji sejsmologicznej wraz z interpretacją wstrząsów sejsmicznych w obszarze użytkowania górniczego SRK S.A. Oddział KWK Centrum w latach 2020-2021 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2020-08-11 szczegóły
RO-WII-0027/20 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym usytuowanym w Katowicach przy ul. Mysłowicka 45D/50 (działka nr 3446/55). 2020-08-07 szczegóły
R-C-0043/20 Dostawa przecinaka do nakrętek Holmatro wraz z osprzętem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum 2020-08-11 szczegóły
R-MW-0020/20 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I“ Ruch Mysłowice-Wesoła I. 2020-08-12 szczegóły
ZP-JM-0010/20 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas - Mos - Rydułtowy I", Ruch "Jas - Mos" na 2020 r.” 2020-08-11 szczegóły
R-M-0026/20 "Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali" dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy 2020-08-11 szczegóły
ZP-RY-0002/20 „ Rozbiórka 12 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Rydultowy I”. 2020-08-18 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-04-09 14:40
Wytworzenie publikacji
Bartosz Jankowicz 2020-04-09 14:41
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2020-04-09 14:41
Liczba odwiedzin
70031
do góry