BIP
Grafika BIP

Rada nadzorcza

Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. IX kadencji wchodzą:

  • Piotr Ciach - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Maria Gorczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Robert Bryła - Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Artur Michałowski - Członek Rady Nadzorczej,
  • Agata Modras - Członek Rady Nadzorczej,
  • Łukasz Niesporek - Członek Rady Nadzorczej.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Kompetencje Rady Nadzorczej określone są w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Treść Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. według stanu prawnego od 31 maja 2023 r. jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Spółki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-08 10:56
Aktualizacja publikacji
Miękina Sabina 2023-06-16 06:52
Wytworzenie publikacji
Andrzej Kopeć 2023-06-14 06:52
Zatwierdzenie
Agnieszka Lewicka 2023-06-14 06:52
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry