BIP
Grafika BIP

Zarząd

Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu

Osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

ZARZĄD

Skład Zarządu

W skład Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wchodzą:

  • Jarosław Wieszołek - Prezes Zarządu,
  • Anna Bińkowska - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów
  • Mariusz Jończyk - Wiceprezes Zarządu ds. Zasobów Mieszkaniowych i Odwadniania Kopalń,
  • Andrzej Płonka - Wiceprezes Zarządu ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem

Kompetencje Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Kompetencje Zarządu określone są w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Treść Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Spółki.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-08 10:55
Aktualizacja publikacji
Miękina Sabina 2024-05-07 09:22
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2024-05-07 09:21
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2024-05-07 09:21
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry