BIP
Grafika BIP

Archiwum przetargów

Znaleziono: 429
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
R-MW-0016/19 Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Mysłowice-Wesoła I" w Mysłowicach w roku 2019 i 2020. 2019-10-03 szczegóły
R-KCL-0030/19 "Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, budynku warsztatowo-garażowym, nawierzchni placu położonych w Kaniowie przy ul. Mirowskiej 29” 2019-10-02 szczegóły
ZP-BZ-0010/19 WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. 2019-10-07 szczegóły
ZP-JM-0011/19 Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” w 2020 r. 2019-09-26 szczegóły
RO-K-0045/19 Zakup przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru ciągłego metanu (CH4), tlenku azotu (NO), dwutlenku siarki (SO2) oraz siarkowodoru (H2S) dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. 2019-09-27 szczegóły
ZP-KCL-0018/19 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Łukasiewicza, segment 9b i segment 9c, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, remon 2019-10-04 szczegóły
R-C-0041/19 Dostawa spoiwa mineralnego do likwidacji pochylni wentylacyjnej poz. 774m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” 2019-09-27 szczegóły
R-MW-0009/19 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego” dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” 2019-09-26 szczegóły
R-M-0036/19 Pomiar deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II", obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi - szyb I. 2019-09-26 szczegóły
ZP-WII-0016/19 Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” 2019-09-26 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-01-09 12:59
Wytworzenie publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Zatwierdzenie
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Liczba odwiedzin
358
do góry