BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 166
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-C-0024/20 Dostawa części elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2020-08-11 szczegóły
ZP-KCL-0024/20 Wykopanie, załadowanie, przewiezienie oraz utylizacja podkładów kolejowych zlokalizowanych na terenie byłej KWK „Mysłowice” 2020-08-11 szczegóły
ZP-JM-0010/20 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas - Mos - Rydułtowy I", Ruch "Jas - Mos" na 2020 r.” 2020-08-11 szczegóły
ZP-RY-0002/20 „ Rozbiórka 12 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Rydultowy I”. 2020-08-18 szczegóły
ZP-MW-0008/20 Włączenie w systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej, łączności do kierowania akcjami ratowniczymi, łączności ratowniczej, wizualizacji procesów technologicznych, wspomagania Dyspozytora oraz systemów dyspozytora ruchu zakładu górniczego Oddział 2020-08-19 szczegóły
ZP-BD-0012/20 Likwidacja bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Boże Dary”. Część I ,Część II: 2020-08-17 szczegóły
ZP-C-0019/20-1 Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Staszic w zakresie remontu budynku wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Centrum". 2020-08-18 szczegóły
ZP-CZOK-0026/20 „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2021 r. 2020-08-10 szczegóły
ZP-WII-0006/20 Wykonanie demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia) w budynku zakładu przeróbki mechanicznej węgla (budynek Sortowni) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach. Zadania od 1 do 5. 2020-08-17 szczegóły
ZP-KCL-0023/20 Świadczenie usług skanowania akt osobowych pracowników byłej KWK Kazimierz Juliusz na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 2020-08-10 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-24 12:34
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
16232
do góry