BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 151
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-CZOK-0053/24 "Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w tym: Część I: Projekt remontu budynku maszyny wyciągowej przedział południowy szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Oddział Cent 2024-05-27 szczegóły
ZP-CZOK-0058/24 „Przeglądy i naprawy silników elektrycznych i maszyn elektrycznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I - Remont silnika 6 kV o rozruchu bezpośrednim o mocy 1000 kW, typu SZJf 124 M/02. Część 2024-05-24 szczegóły
ZP-CZOK-0047/24 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno-pomiarowej wentylatorów głównego przewietrzania oraz pogotowia awaryjnego dla ww. urządzeń Część I: Wykonanie przeglądów wentylatorów WOK 3,0 2024-05-23 szczegóły
ZP-CZOK-0050/24 Dostawa liny nośnej dla górniczego wyciągu szybowego szybu "Kolejowy I" (Siemianowice) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2024-05-22 szczegóły
ZP-P-0002/24 Likwidacja zbiorników wody pitnej przy szybie J.Karol wraz z budynkiem pompowni (Czarny Las) dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Pokój II” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. 2024-05-27 szczegóły
ZP-CZOK-0019/24-1 „Dostawa armatury: Część I, Część II, Część III, Część IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.“ 2024-05-20 szczegóły
ZP-KCL-0014/24 „Wykonywanie specjalistycznych badań byłych pracowników zlikwidowanych kopalń, którzy narażeni byli na działanie pyłów zwłókniających i czynników rakotwórczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwida 2024-05-22 szczegóły
ZP-PII-0011/24 Przystosowanie układu zasilania, sterowania i nadzoru urządzeń elektrycznych nowo budowanej pompowni na poziomie 790 m w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Pokój I- Pokój II" Ruch "Pokój II". 2024-05-20 szczegóły
ZP-PII-0006/24 Dostawa dwóch zestawów pompowych do lokalnej pompowni stacjonarnej na poziomie 790 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Pokój I- Pokój II”, Ruch „Pokój II”. 2024-05-24 szczegóły
ZP-P-0001/24 „Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów, badań i serwisowania urządzeń wyciągowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Pokój I-Pokój II”. 2024-05-15 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:14
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:14
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:14
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry