BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 243
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-CZOK-0035/22 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń 2022-07-11 szczegóły
ZP-JM-0010/22 "Modernizacja wentylatorów WPK-3,9 w stacji wentylatorów głównych przy szybie Jas IV- dostosowanie wentylatorów do wymagań planowanej sieci wentylacyjnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III“ 2022-07-26 szczegóły
ZP-CZOK-0027/22 Zabudowa nowego rurociągu tłocznego DN250 od pompowni głównego odwadniania poz. 690 m do poz. 410 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 2022-07-08 szczegóły
ZP-MW-0006/22 „Modernizacja rozdzielni 400/230V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. „KWK „Mysłowice – Wesoła I”. 2022-07-08 szczegóły
ZP-M-0003/22 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu grzewczego oraz dostawa i zabudowa nowych wymienników wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 2022-07-05 szczegóły
ZP-PII-0002/22 Serwis, naprawy, remonty oraz przeglądy systemu centrali telemetrycznej typu KSP – 3 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Pokój II” Ruch „Pokój II” w roku 2022 i 2023 2022-07-01 szczegóły
ZP-JM-0008/22 Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK ,,Jas-Mos - Jastrzębie III” poprzez system retencyjno-dozujący „Olza”. 2022-06-30 szczegóły
ZP-CZOK-0034/22 Wykonanie wierceń rdzeniowych i badań parametrów skał oraz projektu tamy wodnej w Przekopie głównym na poziomie 630 m w Pompowni „Chorzów” 2022-07-07 szczegóły
ZP-CZOK-0011/22 Remont agregatów głębinowych: Część I, część II, część III, część IV, część V, część VI, część VII, część VIII 2022-07-21 szczegóły
ZP-AZM-0009/22 Zmiana sposobu zasilania budynków z węglowego na ogrzewanie ekologiczne poprzez rozprowadzenie wewnętrznych instalacji odbiorczych wraz z wyposażeniem w oparciu o system centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wolności 8 i 10 2022-07-05 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:14
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:14
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:14
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry