BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 220
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-KCL-0015/21 Likwidacja obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji – Rejon Polikwidacyjny Kazimierz Juliusz z podziałem na cztery zadania: 1) Zadanie 1 – Rozbiórka budynku ochrony p 2021-07-08 szczegóły
ZP-CZOK-0033/21 Dostawa rozdzielnicy 20kV w ramach zadania „Modernizacja zasilania Pompowni „Pstrowski” dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi 2021-06-30 szczegóły
ZP-CZOK-0011/21 Wykonanie przepustów do zbiornika wodnego utworzonego za tamą wodną TW3, TW4, TW5, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2021-07-02 szczegóły
ZP-C-0016/21 Naprawa żelbetowej konstrukcji wsporczej pod maszyną wyciągową szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 2021-07-14 szczegóły
ZP-KCL-0014/21 Skanowanie dokumentacji płacowej byłych kopalń Kompanii Węglowej S.A. na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 2021-06-28 szczegóły
ZP-CZOK-0036/21 Dostawa rur: Część I: „Dostawa rur i złączek rurowych” 2021-06-28 szczegóły
ZP-CZOK-0024/21 „Wymiana zabezpieczeń w rozdzielni 6 kV Pompowni „Niwka-Modrzejów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 2021-06-29 szczegóły
ZP-KCL-0017/21 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Rymera 235a w Radlinie – naprawa przez Przedsiębiorcę - Rektyfikacja budynku 2021-07-01 szczegóły
ZP-KCL-0024/20-1 Wykopanie, załadowanie, przewiezienie oraz utylizacja podkładów kolejowych zlokalizowanych na terenie byłej KWK „Mysłowice” 2021-06-23 szczegóły
ZP-MW-0004/21 Dostawa i montaż kontenerów higieniczno-sanitarnych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I”, Ruch „Mysłowice-Wesoła I”. 2021-07-06 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:14
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:14
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:14
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry