BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 95
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-C-0003/20 Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Część I: Dostawa 5 szt. zestawów pompowych; Część II: Dostawa 3 szt. pomp zatapialnych wraz z armaturą niezbędną do prawidłowej pracy pompowni. 2020-03-25 szczegóły
ZP-RY-0001/20 Projekty techniczne rozbiórki obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I”, Ruch "Rydułtowy I" 2020-02-27 szczegóły
ZP-JM-0017/19 Likwidacja 14 obiektów budowlanych ZPMW wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami wraz z przebudową linii energetycznej 6 kV dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju 2020-03-03 szczegóły
ZP-S-0002/20 Likwidacja szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk” 2020-03-03 szczegóły
ZP-AZM-0001/20 Wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w trybie przetargu oraz przekazania na rzecz gmin lub zbycie w innej formie zgodnie z załącznikiem 2020-02-27 szczegóły
ZP-C-0005/20 Dostawa elementów zbrojenia szybowego: Część I: Dostawa dźwigarów szybowych do szybu Budryk, Część II: Dostawa prowadników szybowych do szybu Rejtan dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum 2020-02-18 szczegóły
ZP-KCL-0024/19-1 "Wykonanie projektu gaszenia hałdy 7/4 w Nowej Rudzie - Słupcu w zakresie obejmującym identyfikację obszarów zagrożonych, likwidację ognisk pożarowych, zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pożaru" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w 2020-02-17 szczegóły
ZP-S-0020/19-2 Przeniesienie pomnika upamiętniającego poległych górników KWK „Wujek” ruch „Śląsk” z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej ul. Kalinowa 12 na teren Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla, rewaloryzacj 2020-03-09 szczegóły
ZP-K-0002/20 „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” w 2020r. 2020-02-11 szczegóły
ZP-PI-0001/20 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich w latach 2020 i 2021”. Część I i Część II. 2020-02-13 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-24 12:34
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
2491
do góry