BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 228
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-KCL-0043/20 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rekultywacja zalewiska „G” i łącznika „E” z „G” w Brzeszczach” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 2021-01-18 szczegóły
ZP-M-0032/20 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w roku 2021” 2021-01-12 szczegóły
ZP-M-0030/20 Utrzymanie w sprawności ruchowej systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytora ruchu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Makoszowy” ul. Makoszowska 24 ,41-800 Zabrze produkcji Comfortel na 2021 rok. 2021-01-13 szczegóły
ZP-S-0023/20 Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie mechaniczno-szybowym na dole zakładu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk” w 2021 r. 2021-01-14 szczegóły
ZP-CZOK-0041/20-1 „Wykonanie projektu i badań penetrometrycznych oraz projektu robót zabezpieczających na poz. 500 Ruchu „Mysłowice – Wesoła I” SRK S.A., w związku z planowanym piętrzeniem wód w PG „Niwka – Modrzejów” do rzędnej +136,0m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń 2021-01-13 szczegóły
ZP-JM-0015/20 Dostawa i rozładunek spoiwa mineralnego do wykonania korków o konstrukcji przeciwwybuchowej w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I”, Ruch „Jas-Mos”. 2021-01-15 szczegóły
ZP-KCL-0044/20 Likwidacja obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami w obrębie byłego Szybu „Mieszko” byłej KWK „Mysłowice” w Mysłowicach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej KWKCL” 2021-01-25 szczegóły
ZP-MW-0010/20-2 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim, uzyskanie wszystkich pozwoleń niezbędnych do jej wybudowania -stacji wentylatorów głównych przy szybie „Wschodni I” w Mysłowicach dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wes 2021-01-11 szczegóły
ZP-BZ-0011/20-1 "Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich -Oddział SRK S.A.: KWK "Krupiński" 2021-01-11 szczegóły
ZP-S-0024/20 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem w 2021r dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch 2021-01-11 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-24 12:34
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
28623
do góry