BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 126
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-JM-0018/23 Świadczenie usług dla SRK S.A. Oddział „KWK Jas-Mos-Jastrzębie III” przez JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III”. 2023-12-05 szczegóły
ZP-CZOK-0086/23 „Świadczenie usług serwisowych, w tym: Część I: Urządzenia łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO Część II: Serwis urządzeń sygnalizacji szybowej typu ITS Część III: Urządzenia łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część IV: Układów łączn 2023-12-06 szczegóły
ZP-KCL-0056/23 Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni: „Karb II”, „Północna – Zielona” odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopaln 2023-11-30 szczegóły
ZP-JM-0017/23 Odwodnienie niecki bezodpływowej zlokalizowanej w sąsiedztwie ulicy Moszczeńskiej i Stawowej w Mszanie” w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego, polegającej na odwodnieniu niecki bezodpływowej” dla Spółki Rest 2023-11-23 szczegóły
ZP-BZ-0019/23 „Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2024 roku” Część I: Odzież robocza i ochronna oraz ręczniki. Część II: Obuwie. Część III: Środki ochrony rąk. Część IV: Pozostałe 2023-12-18 szczegóły
ZP-CZOK-0058/23 „Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” 2023-12-14 szczegóły
ZP-KCL-0065/23 „Likwidacja zapożarowania na części zwałowiska „Wrzosy I” w Pszowie” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 2023-11-30 szczegóły
ZP-C-0038/23 „Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” – Etap I, Etap II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. 2023-12-08 szczegóły
ZP-KCL-0061/23 „Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w roku 2024, wg części: Część I: pompownie w Bytomiu, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej i Zabrzu, Część II: pompowni 2023-11-20 szczegóły
ZP-PII-0012/23-1 „Zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów składowania odpadów pogórniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I – Pokój II” Ruch „Pokój I” na działce 2704/234 oraz na terenach sąsiednich”. 2023-12-06 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:14
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:14
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:14
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry