BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Przetargi/Zamówienia nie objęte ustawą Pzp

Zamówienia nie objęte ustawą Pzp

Znaleziono: 280
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
R-K-0033/20 Wykonanie analiz wód dołowych i powierzchniowych oraz opracowań z nich wynikających dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński 2020-11-06 szczegóły
R-S-0024/20 Wykonanie przeglądów i napraw urządzeń zasilania gwarantowanego systemu centrali telefonicznej i dyspozytorni zakładowej (siłowni telekomunikacyjnej) wraz z wykonaniem pomiarów i oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń dla SRK S.A w B 2020-11-06 szczegóły
R-BD-0028/20 Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego oraz badań prób pyłu kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” w roku 2021 Cz. I. Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianeg 2020-11-05 szczegóły
R-KCL-0027/20-1 Montaż i dzierżawa autonomicznie zasilanych systemów alarmowych wraz z dojazdem Grupy interwencyjnej w budynkach zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej 12 i 13, w Pszowie przy ul. Księdza P. Skwary 25 i 44 oraz w Katowicach przy ul. Białobrz 2020-11-06 szczegóły
R-M-0034/20 „Świadczenie usług serwisowych kolejki własnej produkcji FAMUR S.A. – Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2021 r.” 2020-11-04 szczegóły
R-BD-0025/20 „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2021 rok dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” 2020-11-04 szczegóły
R-MW-0032/20 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice Wesoła I Ruch „Mysłowice – Wesoła I” w okresie od 1.01.2021 – 31.12.2021 2020-11-09 szczegóły
R-BD-0027/20 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice Wesoła I”, Ruch „Boże Dary” w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 2020-11-03 szczegóły
R-WII-0025/20-1 „Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „ 2020-11-04 szczegóły
R-S-0022/20-1 Świadczenie usług serwisu wraz z przeglądami okresowymi systemu dyspozytorskiego "Zefir" dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk" w 2021 roku. 2020-11-04 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:58
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-05-07 07:00
Wytworzenie publikacji
Bartosz Jankowicz 2020-05-07 07:00
Zatwierdzenie
Grzegorz Makówka 2020-05-07 07:00
Liczba odwiedzin
10155
do góry