BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Przetargi/Zamówienia nie objęte ustawą Pzp

Zamówienia nie objęte ustawą Pzp

Znaleziono: 252
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
R-JM-0002/21 Dostawa zaprawy cementowej (murarskiej) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”. 2021-01-26 szczegóły
R-MW-0044/20 Projekty techniczne likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi - projekty budowlano - wykonawcze 2021-01-25 szczegóły
R-JM-0001/21 Wykonanie przeglądu rocznego oraz naprawy z wymianą części zamiennych dla zespołu sterowania hamulca typu ZSHP-A1 maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Jas IV w roku 2021 dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos – Rydułt 2021-01-25 szczegóły
R-MW-0043/20-1 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie napraw, sprawdzenia i kalibracji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównych WPK 5,0/APC zmodernizowany przy szybie „Południowy” w SRK S.A. Oddział 2021-01-21 szczegóły
R-S-0002/21 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Śląsk” Ruch „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej w 2021” Części I-VII 2021-01-22 szczegóły
R-JM-0023/20-1 Odśnieżanie i utrzymywanie zimowe chodników i ciągów pieszych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju 2021-01-19 szczegóły
R-JM-0029/20 Wykonanie badań rocznych maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych – przez rzeczoznawców w roku 2021 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”". 2021-01-19 szczegóły
R-JM-0003/21 Wymiana zawieszenia nośnego czterolinowego naczynia wyciągowego wlk. 3 – zaciski sercówkowe z urządzeniami do wyrównywania naciągów lin nośnych odmiana „A” i łącznikami krzyżowymi (1komplet) szybu Jas II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 2021-01-19 szczegóły
R-M-0051/20 „Przebudowa palnika gazowo-olejowego kotła EOG-6,5 nr 1 na nr 2 dla SKR S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”. 2021-01-18 szczegóły
R-KCL-0038/20 "Wykonanie napraw instalacji elektrycznych i piorunochronnej, pomiarów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz legalizacji i wymiany wyeksploatowanej aparatury zabezpieczającej na przepompowniach wód dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla 2021-01-15 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:58
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-05-07 07:00
Wytworzenie publikacji
Bartosz Jankowicz 2020-05-07 07:00
Zatwierdzenie
Grzegorz Makówka 2020-05-07 07:00
Liczba odwiedzin
13478
do góry