BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Przetargi/Zamówienia nie objęte ustawą Pzp

Zamówienia nie objęte ustawą Pzp

Znaleziono: 141
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
R-C-0019/20 Dostawa UPS-ów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2020-06-08 szczegóły
R-PI-0009/20 „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” 2020-06-08 szczegóły
R-CZOK-0018/20 Projekt likwidacji obiektów budowlanych na pompowni głębinowej "Paryż" wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę 2020-06-08 szczegóły
R-WII-0015/20 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” powstałych:Zadanie I: w boksie garażowym nr 27 położonym przy ul. Mysłowickiej -Las w Katowicach (działka nr 2409/55 i 2454/55). Zadanie II: w boksie garażowym nr 2 2020-06-08 szczegóły
R-BD-0016/20 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy pochylni wentylacyjnej „Ryża” w SRK S.A. Oddział KWK 2020-06-08 szczegóły
R-C-0018/20 Dostawa części zamiennych do aparatów W-70, AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 2020-06-08 szczegóły
R-C-0020/20 Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyz 2020-06-08 szczegóły
R-K-0009/20-1 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku stodoły murowanej z częścią gospodarczą położoną na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Środkowej 7 – remont przez przedsiębiorcę” 2020-06-04 szczegóły
R-CZOK-0017/20 Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi część I - szyb „Paweł” Pompownia Głębinowa „Saturn” część II - szyb „Fortuna II” Pompownia Głębinowa „Kleofas” część III - szyb „Witold II” Po 2020-06-02 szczegóły
R-BD-0014/20 Modernizacja Kopalnianego Systemu Telekomunikacyjnego (wymiana baterii) 2020-06-03 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:58
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-05-07 07:00
Wytworzenie publikacji
Bartosz Jankowicz 2020-05-07 07:00
Zatwierdzenie
Grzegorz Makówka 2020-05-07 07:00
Liczba odwiedzin
4544
do góry