BIP
Grafika BIP

Archiwum przetargów

Znaleziono: 449
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
RO-P-0012/20 Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Pokój I” 2020-02-20 szczegóły
RO-WII-0006/20 Wycinka drzewa Topoli Kanadyjskiej na działce nr 1859/8 na w rejonie szybu Pułaski w Katowicach należącej do SRK S.A Oddział KWK „Wieczorek II”. 2020-02-17 szczegóły
R-K-0002/20 "Adaptacja dwóch pomp spalinowych typu 300HL-40S1 produkcji Kieleckiej Fabryki Pomp ”Białogon” z wykorzystaniem do napędu pomp silników elektrycznych dla SRK S.A Bytom Oddział w Suszcu – KWK ”Krupiński” w 2020 roku”. 2020-02-18 szczegóły
RO-P-0011/20 Świadczenie usług pracy dźwigu na podwoziu samochodu ciężarowego wraz z operatorem dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Śląsk“ Ruch „Pokój I“ 2020-02-13 szczegóły
RO-P-0010/20 Serwis urządzeń do bezprzewodowej łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO-P dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Pokój I” 2020-02-12 szczegóły
RO-KCL-0012/20 „Świadczenie usług serwisowych centrali grzewczo-wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym i recyrkulacją w budynku Archiwum w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4”. 2020-02-11 szczegóły
RO-WII-0004/20 „Zakup materiałów eksploatacyjnych do plotera wielkoformatowego CANON imagePROGRAF TX-4000” 2020-02-07 szczegóły
RO-C-0008/20 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dotyczącego remontu budynku warsztatu elektrycznego dla SRK S.A Oddział KWK Centrum 2020-02-05 szczegóły
RO-C-0007/20 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stacji baterii akumulatorowych zabudowanych w rozdzielni głównej i stacji 110kV 2020-02-05 szczegóły
R-MW-0003/20 Analiza możliwości uproszczenia sposobu lub zaprzestania odwadniania SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Wesoła I” wraz z analizą wynikających z tego konsekwencji hydrogeologicznych i oceną zagrożenia wodnego dla zakładu górniczego i 2020-02-07 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-01-09 12:59
Wytworzenie publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Zatwierdzenie
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Liczba odwiedzin
430
do góry