BIP
Grafika BIP

Archiwum przetargów

Znaleziono: 964
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
R-M-0026/20 "Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali" dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy 2020-08-11 szczegóły
RO-P-0057/20 Usługa pracy koparko - ładowarki na podwoziu kołowym z łyżką min. 0,9 m³ do prac ziemnych i porządkowych na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. 2020-08-10 szczegóły
ZP-C-0019/20-1 Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Staszic w zakresie remontu budynku wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Centrum". 2020-08-18 szczegóły
ZP-CZOK-0026/20 „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2021 r. 2020-08-10 szczegóły
ZP-MW-0005/20 Dostawa i montaż kontenerów higieniczno-sanitarnych dla SRK S.A. Oddział KWK „ Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruchu „Mysłowice-Wesoła I” 2020-08-10 szczegóły
R-CZOK-0030/20 Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK. 2020-07-31 szczegóły
RO-WII-0026/20 Dostawa środków konserwujących dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” 2020-07-27 szczegóły
RO-M-0025/20 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2020 roku 2020-07-28 szczegóły
RO-M-0024/20 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą kontenerów 2020-07-23 szczegóły
RO-S-0017/20 Zakup i dostawa zaworów zwrotnych klapowych WKP1 DN80 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk". 2020-07-21 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-01-09 12:59
Wytworzenie publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Zatwierdzenie
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Liczba odwiedzin
2177
do góry