BIP
Grafika BIP

Archiwum przetargów

Znaleziono: 3149
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-C-0006/22 „Wymiana rynienek ściekowych i pomostów wodnych od zrębu do poziomu 774 m w szybie Budryk”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 2022-06-08 szczegóły
RO-P-0034/22 Wykonanie: Analiz własności fizyko-chemicznych ścieków i wód dołowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I-Pokój II” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej 2022-05-30 szczegóły
RO-P-0033/22 Dostawa drabin i podestów roboczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I - Pokój II“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej 2022-05-27 szczegóły
R-JM-0014/22 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego polegająca na likwidacji progów terenowych wraz z podniesieniem i wyrównaniem terenu – działki nr 453/13; 454/13; 457/13; 458/13 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Lewa 53c - remont przez Przedsiębi 2022-05-26 szczegóły
R-KCL-0004/22-1 „Konserwacja rowów odwadniających wokół zwałowiska oraz piaskowników znajdujących się na ich końcach zlokalizowanych na terenie zwałowiska Wrzosy I po byłej KWK „Anna” w Pszowie” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego 2022-05-26 szczegóły
RO-WII-0020/22 Serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO-P dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” 2022-05-27 szczegóły
ZP-C-0005/22-1 Likwidacja urządzeń wyładowczych w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk“ dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 2022-06-02 szczegóły
ZP-BZ-0006/22 Audyty efektywności energetycznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., w tym: Część I: farmy fotowoltaiczne Część II: efektywność energetyczna 2022-05-26 szczegóły
R-K-0004/22-1 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni bitumicznej ulicy Poprzecznej odcinka bocznego w rejonie posesji nr 16 położonego w Suszcu – remont przez Przedsiębiorcę” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński “ 2022-05-24 szczegóły
RO-WII-0019/22 „Dostawa środków opatrunkowych (wyposażenie apteczek i toreb sanitariuszy)” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II“ 2022-05-24 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-01-09 12:59
Wytworzenie publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Zatwierdzenie
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:01
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry