BIP
Grafika BIP

Przetargi

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 przy składaniu osobistym wszelkich dokumentów przetargowych należy zachować szczególną ostrożność i obowiązkowo przyjść w masce i rękawiczkach. Zalecamy wysyłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierów.

Uwaga! poniżej znajdują się przetargi opublikowane od dnia 02.09.2019r.
Wcześniejsze przetargi dostępne są na stronie http://archiwum.bip.srk.com.pl

Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Biurze ds. Zamówień prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ i Wymaganiach Ofertowych adresy e-mail. W tematach nie związanych z ogłoszonymi przetargami prosimy o kontakt na adres: .

Znaleziono: 1154
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
RO-BD-0037/19 Zakup 9 sztuk baterii akumulatorów 2019-09-13 szczegóły
RO-CZOK-0047/19 Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń biurowych (plotery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, faksy) dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi 2019-09-13 szczegóły
R-B-0008/19-1 Likwidacja rurociągów na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód". 2019-09-16 szczegóły
R-M-0025/19 „Dostawa materiałów budowlanych do izolacji wyrobisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2020 roku. Część I Piasek budowlany uziarnienie 0 - 2.0 mm. Część II Cement portlandzki żużlowy typu CEMII/B-S 32,5R workowany Część III Kostka betonowa 38x 2019-09-18 szczegóły
R-KCL-0028/19 Zakup programów Norma PRO, Norma EXPERT oraz AutoCAD LT 2020 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. 2019-09-17 szczegóły
RO-CZOK-0046/19 Dostawa mierników i wskaźników 2019-10-07 szczegóły
R-AZM-0011/19 Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Czołgistów 6A w Sosnowcu, będącego wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 2019-09-16 szczegóły
R-RY-0004/19 Kształtowanie się zagrożenia wodnego w sąsiedztwie szybu Głowacki z określeniem ilości wody dopływającej do rury szybowej z poszczególnych poziomów oraz określenie zagrożenia wodnego dla sąsiednich zakładów górniczych. 2019-09-16 szczegóły
R-P-0009/19 Wymiana 27m rurociągu ø 350 w szybie Wanda, stanowiącego część rurociągu głównego odwodnienia z poz. 600m na powierzchnię 2019-09-16 szczegóły
R-MW-0015/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania WPK 5,0 przy szybie "Południowym' w SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KW 2019-09-18 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-04-09 14:40
Wytworzenie publikacji
Bartosz Jankowicz 2020-04-09 14:41
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2020-04-09 14:41
Liczba odwiedzin
98682
do góry