BIP
Grafika BIP

Przetargi

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 przy składaniu osobistym wszelkich dokumentów przetargowych należy zachować szczególną ostrożność i obowiązkowo przyjść w masce i rękawiczkach. Zalecamy wysyłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierów.

Uwaga! poniżej znajdują się przetargi opublikowane od dnia 02.09.2019r.
Wcześniejsze przetargi dostępne są na stronie http://archiwum.bip.srk.com.pl

Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Biurze ds. Zamówień prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ i Wymaganiach Ofertowych adresy e-mail. W tematach nie związanych z ogłoszonymi przetargami prosimy o kontakt na adres: .

Znaleziono: 1157
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
R-CZOK-0011/20-1 „Wykonanie projektu remontu budynku nadszybia szybu Jan III” 2020-05-28 szczegóły
RO-KCL-0026/20 "Załadunek składników majątkowych znajdujących się na terenie Oddziału KWKCL Rejon Polikwidacyjny Kazimierz - Juliusz w Sosnowcu oraz ich transport do Oddziału SRK S.A. KWK "Boże Dary" w Katowicach wraz z rozładunkiem". 2020-05-27 szczegóły
ZP-CZOK-0009/20 Likwidacje obiektów budowlanych SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadnia Kopalń : Część I „Wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Gigant”” Etap I i Etap II - Pompownia " Pstrowski" Zabrze. Część II „Wykonanie rozbiórki wyb 2020-06-18 szczegóły
R-K-0015/20 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, w nawierzchni i w ogrodzeniu położonych na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Św. Jana 69 – remont przez przedsiębiorcę. 2020-06-01 szczegóły
R-AZM-0005/20 „Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Jedności 25-27 w Gliwicach (KW), będącego wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.” 2020-05-27 szczegóły
R-P-0008/20 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego budynku Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6 – remont przez przedsiębiorcę. 2020-05-27 szczegóły
ZP-KCL-0013/20 Likwidacja: Etap I – bocznicy kolejowej normalnotorowej, rejon Kazimierz (Dz.nr 1493/14) o długości 3000 m, Etap II – toru kolejki wąskotorowej prowadzącego z rejonu Kazimierz do rejonu Juliusz o długości 4700m 2020-06-15 szczegóły
R-C-0017/20 Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji stalowej wieży wyciągowej szybu Rejtan oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. O 2020-05-27 szczegóły
RO-JM-0030/20 Dostawa gwoździ stalowych (czarnych) dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”. 2020-05-21 szczegóły
RO-JM-0029/20 Dostawa węży tłocznych p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas–Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”. 2020-05-21 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-04-09 14:40
Wytworzenie publikacji
Bartosz Jankowicz 2020-04-09 14:41
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2020-04-09 14:41
Liczba odwiedzin
100657
do góry