BIP
Grafika BIP

Usługi

Znaleziono: 45
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
R-K-0020/19 „Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2020r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 2019-10-08 szczegóły
R-K-0019/19 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym: Część I Systemu bezpieczeństwa typu CST, Część II Systemu wspomagania stanowiska dyspozytora gazometrii typu SWμP-3, dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział 2019-10-08 szczegóły
R-BD-0015/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach w roku 2020 2019-10-04 szczegóły
R-PI-0013/19 „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, placów i chodników na obszarze należącym do SRK S. A. Oddziału KWK „Piekary I” w 2019/2020” 2019-10-04 szczegóły
R-KCL-0032/19 Usługi prac konserwacyjnych w roku 2019 na terenie Gminy Bytom w obszarze przepompowni: „Północna”, „Dworska”, ROD „Kościuszko”, ROD „Łan”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwid 2019-10-03 szczegóły
R-BZ-0010/19-1 Udostępnienie multiportalu umożliwiającego tworzenie oraz publikację oferty nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przeznaczonych do sprzedaży na minimum 30 internetowych portalach branżowych 2019-10-04 szczegóły
R-JM-0017/19 Wykonanie pomiarów rzeczywistych sił oddziaływania naczyń na zbrojenie szybu górniczych wyciągów szybowych zabudowanych w szybie Jas II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 2019-10-03 szczegóły
R-MW-0023/19 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I”. 2019-10-03 szczegóły
R-C-0039/19 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2019-10-01 szczegóły
R-K-0024/19 „Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” w 2019-10-01 szczegóły
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 13:00
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:16
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:16
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:16
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry