BIP
Grafika BIP

Przetargi

Uwaga! poniżej znajdują się przetargi opublikowane od dnia 02.09.2019r.
Wcześniejsze przetargi dostępne są na stronie http://archiwum.bip.srk.com.pl

Znaleziono: 583
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
RO-C-0006/20 Wykonanie badań ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w zakresie stężeń: ChZT, zawiesin ogólnych oraz pH wykonywanych w 2020 r. 2020-01-22 szczegóły
RO-RY-0005/20 Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli dla SRK S.A. w Bytomiu KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I" Ruch "Rydułtowy I"na 2020 r. 2020-01-20 szczegóły
R-M-0004/20 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2020 roku. 2020-01-22 szczegóły
R-M-0003/20 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2020 roku. 2020-01-22 szczegóły
R-M-0002/20 „Remont i legalizację metanomierzy przenośnych typu: MMI-2 dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2020 roku.” 2020-01-22 szczegóły
R-BZ-0001/20 Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy ul. Strzelców Bytomskich 133 w Bytomiu. 2020-01-22 szczegóły
RO-WII-0001/20 Zakup sprzętu ochronnego dla rozdzielni będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” 2020-01-17 szczegóły
RO-K-0004/20 Dzierżawa butli oraz dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w 2020 roku. 2020-01-20 szczegóły
RO-C-0005/20 Wykonanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa i dawek mocy promieniowania gama w 2020 roku 2020-01-16 szczegóły
ZP-WII-0022/19 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu - roboty dodatkowe , wpisanego do rejestru zabytków Budynku Biurowego – Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Wieczorek II” 2020-01-20 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-01-14 13:42
Wytworzenie publikacji
Bartosz Jankowicz 2020-01-14 13:42
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2020-01-14 13:42
Liczba odwiedzin
1719
do góry