BIP
Grafika BIP

Przetargi

Uwaga! poniżej znajdują się przetargi opublikowane od dnia 02.09.2019r.
Wcześniejsze przetargi dostępne są na stronie http://archiwum.bip.srk.com.pl

Znaleziono: 2001
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
RO-CZOK-0054/23 Utylizacja odpadu z rur okładzinowych 2023-11-28 szczegóły
R-KCL-0013/23-1 „Udzielanie świadczeń medycyny pracy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 2023-11-28 szczegóły
RO-P-0004/24 Wykonanie aktualizacji projektu technicznego likwidacji szybu „WANDA” z przedmiarem i kosztorysem dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Pokój II” Ruch „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. 2023-11-30 szczegóły
R-C-0024/23 „Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw oraz pogotowia awaryjnego dla sprężarek eksploatowanych w SRK S.A. Oddział CZOK Pompownia „Centrum”. 2023-12-05 szczegóły
RO-CZOK-0053/23 „Remont gaśnic dla Pompowni Makoszowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2023-11-28 szczegóły
R-CZOK-0066/23 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – Pompownia „Boże Dary”, „Mysłowice Wesoła I”, „Wieczorek II” oraz „Makoszowy” 2023-11-27 szczegóły
RO-CZOK-0052/23 „Zakup licznika przepływu wody na kolektorze zrzutowym do rzeki Przemszy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2023-11-27 szczegóły
RO-WII-0026/23 „Montaż i dzierżawa autonomicznie zasilanych systemów alarmowych wraz z całodobowym elektronicznym nadzorem i ochroną budynku byłej oczyszczalni biologicznej w Katowicach ul. Zamkowa, podlegającym ochronie w SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w 2023-11-27 szczegóły
RO-KCL-0068/23 „Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych na potrzeby warsztatu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 2023-11-22 szczegóły
ZP-JM-0017/23 Odwodnienie niecki bezodpływowej zlokalizowanej w sąsiedztwie ulicy Moszczeńskiej i Stawowej w Mszanie” w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego, polegającej na odwodnieniu niecki bezodpływowej” dla Spółki Rest 2023-11-23 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2022-05-24 09:36
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2022-05-24 09:36
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2022-05-24 09:36
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry