BIP
Grafika BIP

Przetargi

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 przy składaniu osobistym wszelkich dokumentów przetargowych należy zachować szczególną ostrożność i obowiązkowo przyjść w masce i rękawiczkach. Zalecamy wysyłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierów.

Uwaga! poniżej znajdują się przetargi opublikowane od dnia 02.09.2019r.
Wcześniejsze przetargi dostępne są na stronie http://archiwum.bip.srk.com.pl

Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Biurze ds. Zamówień prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ i Wymaganiach Ofertowych adresy e-mail. W tematach nie związanych z ogłoszonymi przetargami prosimy o kontakt na adres: .

Znaleziono: 1051
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-BD-0016/20 Wymiana wyłączników w stacji 110/6 kV „Boże Dary” Tor I i II dla Oddziału KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Boże Dary” 2020-10-09 szczegóły
ZP-BZ-0011/20 "Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich - dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r." 2020-10-29 szczegóły
R-AZM-0012/20-1 Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Zachodnia 5, ul. Zachodnia 6 w Wałbrzychu, będących 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Admin 2020-10-06 szczegóły
R-MW-0027/20 „Dostawa i montaż 3 szt. przekładników napięciowych w stacji transformatorowo-rozdzielczej 30/6kV w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I”, Ruch „Mysłowice-Wesoła I”. 2020-10-02 szczegóły
R-P-0018/20-1 Wymiana odcinka około 20m rurociągu ø 350 na powierzchni w kanale rurowo - kablowym, stanowiącego część rurociągu głównego odwodnienia z poz. 600m na powierzchnię dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Pokój I" w Rudzie Śląskiej. 2020-10-02 szczegóły
RO-CZOK-0034/20 Dostarczenie specjalistycznego oprogramowania graficznego CorelDRAW 2020 standard (licencja komercyjna wieczysta) – 5 licencji 2020-10-01 szczegóły
ZP-BD-0017/20 Zrekultywowana hałda w Katowicach Kostuchnie (utrzymanie hałdy). 2020-10-12 szczegóły
ZP-M-0021/20 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2021 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 2020-10-06 szczegóły
RO-WII-0038/20 Zakup wraz z dostawą zalewanych muf kablowych i bezskorupowych zestawów do łączenia i naprawy przewodów oponowych i kabli elektroenergetycznych będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”, 2020-10-01 szczegóły
ZP-S-0013/20 Opracowanie projektów technicznych likwidacji wybranych obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”. 2020-10-01 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-06-27 10:03
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2020-04-09 14:40
Wytworzenie publikacji
Bartosz Jankowicz 2020-04-09 14:41
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2020-04-09 14:41
Liczba odwiedzin
89396
do góry