BIP
Grafika BIP

Dostawy

Znaleziono: 15
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-CZOK-0002/20 Dostawa naczyń wyciągowych GWSz szybu „Gigant” przedział południowy’’ dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 2020-05-11 szczegóły
ZP-CZOK-0001/20 „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020 r. 2020-04-16 szczegóły
ZP-JM-0006/20 Dostawa i rozładunek spoiwa mineralnego do wykonania korków o konstrukcji przeciwwybuchowej w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I”, Ruch „Jas-Mos”. 2020-04-23 szczegóły
ZP-CZOK-0003/20 Część I : „Dostawa liny nośnej ø62 GWSz szybu "Gigant" przedział południowy - pompownia „Pstrowski”. Część II : „Dostawa lin nośnych dla GWSZ szybu "Ewa" - pompownia „Szombierki” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 2020-04-30 szczegóły
ZP-C-0008/20 Dostawa spoiwa cementowo-mineralnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum 2020-04-17 szczegóły
ZP-C-0003/20 Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Część I: Dostawa 5 szt. zestawów pompowych; Część II: Dostawa 3 szt. pomp zatapialnych wraz z armaturą niezbędną do prawidłowej pracy pompowni. 2020-04-16 szczegóły
ZP-C-0005/20 Dostawa elementów zbrojenia szybowego: Część I: Dostawa dźwigarów szybowych do szybu Budryk, Część II: Dostawa prowadników szybowych do szybu Rejtan dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum 2020-02-18 szczegóły
ZP-C-0019/19-1 Dostawa górniczej lokomotywy torowej spalinowej, rozstaw toru 470 mm dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2020-01-17 szczegóły
ZP-C-0019/19 Dostawa górniczej lokomotywy torowej spalinowej, rozstaw toru 470 mm dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2019-12-05 szczegóły
ZP-C-0020/19 Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Część I: Dostawa rur DN 350 w ramach zadania: Dostawa i zabudowa rur DN 350 na poziomie 250m. Część II: Dostawa rur DN 100 w ramach zadania: Dostawa i zabudowa rurociągów przeci 2020-01-24 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-19 10:26
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
743
do góry