BIP
Grafika BIP

Dostawy

Znaleziono: 12
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-M-0002/20 Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Zabrzu KWK "Makoszowy" 2020-01-27 szczegóły
ZP-BZ-0001/20 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2020 r. 2020-01-24 szczegóły
ZP-C-0019/19-1 Dostawa górniczej lokomotywy torowej spalinowej, rozstaw toru 470 mm dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2020-01-17 szczegóły
ZP-C-0019/19 Dostawa górniczej lokomotywy torowej spalinowej, rozstaw toru 470 mm dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2019-12-05 szczegóły
ZP-C-0020/19 Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Część I: Dostawa rur DN 350 w ramach zadania: Dostawa i zabudowa rur DN 350 na poziomie 250m. Część II: Dostawa rur DN 100 w ramach zadania: Dostawa i zabudowa rurociągów przeci 2020-01-24 szczegóły
ZP-KCL-0025/19 Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni: „Karb II”, „Północna – Zielona” odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 2019-12-06 szczegóły
ZP-BD-0008/19 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2020r dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. 2019-11-18 szczegóły
ZP-C-0017/19 Dostawa kabli elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum. 2019-11-06 szczegóły
ZP-C-0007/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału KWK Centrum na 2020r., Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej, Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego 2019-10-18 szczegóły
ZP-C-0008/19-1 Dostawa części elektrycznych w tym: Część I Dostawa części do wyłączników stycznikowych. Część II Dostawa modułów elektronicznych do stycznika dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum 2019-09-23 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-19 10:26
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
174
do góry