BIP
Grafika BIP

Roboty budowlane

Znaleziono: 28
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-BD-0009/19 Likwidacja Szybu I wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I” Ruch "Boże Dary" 2020-02-04 szczegóły
ZP-WII-0022/19 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu - roboty dodatkowe , wpisanego do rejestru zabytków Budynku Biurowego – Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Wieczorek II” 2020-01-20 szczegóły
ZP-S-0020/19-1 Przeniesienie pomnika upamiętniającego poległych górników KWK „Wujek” ruch „Śląsk” z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej ul. Kalinowa 12 na teren Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla, rewaloryzacj 2020-01-23 szczegóły
ZP-KCL-0028/19 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym oznaczonym numerami 6 i 6a, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi na nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy u 2020-01-15 szczegóły
ZP-C-0027/19 Zabudowa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Cz. I: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN 350 na poziomie 250m od szybu Budryk i szybu Staszic do komory pomp głównego odwadniania na poziomie 250m. Cz. II: Zabudowa ruroc 2020-01-31 szczegóły
ZP-C-0024/19 Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od osadnika do rzeki Bytomki – Etap II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2020-01-17 szczegóły
ZP-AZM-0013/19 Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice, Dąbrowa 2019-12-30 szczegóły
ZP-KCL-0020/19 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Piekarach Śląskich przy ul. Korczaka 1, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi i porządkowymi” 2019-12-17 szczegóły
ZP-K-0015/19 Likwidacja szybu II i III dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu: Zadania: 1. Wykonanie demontażu urządzeń i konstrukcji w szybie, - Likwidacja urządzeń na powierzchni, 2. Wykonanie tam oporowych, 3. Montaż urządzeń do zasypywania, - Zał 2019-12-12 szczegóły
ZP-AZM-0012/19 Wykonanie prac remontowych na budynkach mieszkalnych w Bytomiu przy ul. Zabrzańska 130 i ul. Energetyki 3 - 3a zgodnie z załącznikiem nr 1. 2019-12-06 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:58
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-19 10:26
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
123
do góry