BIP
Grafika BIP

Roboty budowlane

Znaleziono: 25
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-C-0010/20 Budowa nowej pompowni głównego odwadniania na poz. 774m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2020-05-11 szczegóły
ZP-S-0002/20-1 Likwidacja szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”: Zadanie: Likwidacja przedziału zachodniego szybu I. 2020-04-21 szczegóły
ZP-JM-0005/20 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, garażu, budynku gospodarczym i bramie wjazdowej przy ul. Boża Góra Lewa 63 w Jastrzębiu-Zdroju 2020-04-16 szczegóły
ZP-C-0011/20 Roboty górnicze dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w roku 2020r w tym: drążenie przekopu rurowego II na poziomie 774m wraz ze skrzyżowaniem przekopu rurowego II z przekopem materiałowym i obiegowym, przebudowa skrzyżowania komory pomp z przekopem obiegowym 2020-04-15 szczegóły
ZP-M-0007/20 „Likwidacja szybu wentylacyjnego Południowy wraz z przynależną infrastrukturą w SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Zadanie 1 - Likwidacja szybu wentylacyjnego Południowy Zadanie 2 - Rozbiórka wieży szybowej szybu Południowy Zadanie 3 - R 2020-04-21 szczegóły
ZP-KCL-0003/20 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ul. Wireckiej w Rudzie Śl. na odcinku ok. 650 mb od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w kierunku skrzyżowania z ul. Malinową”. 2020-04-03 szczegóły
ZP-C-0027/19-1 Zabudowa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum - Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN 350 na poziomie 250m od szybu Budryk i szybu Staszic do komory pomp głównego odwadniania na poziomie 250m” 2020-04-15 szczegóły
ZP-PI-0005/20 Likwidacja szybu „Julian I” Zadanie I: „Likwidacja górniczych wyciągów szybowych szybu „Julian I” przedział wschodni i przedział zachodni wraz z likwidacją wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I””. Zadanie II: „Likwidacja szybu „Julian I 2020-03-31 szczegóły
ZP-C-0007/20 Remont w torach PKP PLK S. A. w linii kolejowej nr 145 Chorzów Stary – Radzionków, tor nr 1 km10,950 – 12,800 oraz linii 716 tor nr 1 km 0,526 – 1,840 z tytułu usuwania szkód górniczych”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum 2020-03-31 szczegóły
ZP-KCL-0002/20 Transport mułów węglowych zlokalizowanych w Nowej Rudzie na terenie hałdy 7/4 Pole Słupiec, w tym roboty przygotowawcze, załadunek, transport, formowanie w miejscu składowania 2020-03-04 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:58
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-19 10:26
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
2012
do góry