BIP
Grafika BIP

Usługi

Znaleziono: 76
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-CZOK-0053/24 "Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w tym: Część I: Projekt remontu budynku maszyny wyciągowej przedział południowy szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Oddział Cent 2024-05-27 szczegóły
ZP-CZOK-0058/24 „Przeglądy i naprawy silników elektrycznych i maszyn elektrycznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I - Remont silnika 6 kV o rozruchu bezpośrednim o mocy 1000 kW, typu SZJf 124 M/02. Część 2024-05-24 szczegóły
ZP-CZOK-0047/24 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno-pomiarowej wentylatorów głównego przewietrzania oraz pogotowia awaryjnego dla ww. urządzeń Część I: Wykonanie przeglądów wentylatorów WOK 3,0 2024-05-23 szczegóły
ZP-KCL-0014/24 „Wykonywanie specjalistycznych badań byłych pracowników zlikwidowanych kopalń, którzy narażeni byli na działanie pyłów zwłókniających i czynników rakotwórczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwida 2024-05-22 szczegóły
ZP-PII-0011/24 Przystosowanie układu zasilania, sterowania i nadzoru urządzeń elektrycznych nowo budowanej pompowni na poziomie 790 m w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Pokój I- Pokój II" Ruch "Pokój II". 2024-05-20 szczegóły
ZP-P-0001/24 „Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów, badań i serwisowania urządzeń wyciągowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Pokój I-Pokój II”. 2024-05-15 szczegóły
ZP-CZOK-0039/24 Czyszczenie odcinka kanału wód dołowych (rów otwarty, etap II)” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi CZOK 2024-05-17 szczegóły
ZP-CZOK-0045/24 "Naprawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.“ 2024-05-09 szczegóły
ZP-CZOK-0030/24 Wymiana prowadników zgrubionych w wieży szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu „II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" 2024-05-06 szczegóły
ZP-CZOK-0029/24 Wymiana wraz z dostawą zaworów stopowo-klapowych DN350 w lunecie pompowni na poz. 500 przy szybie "Wschodni II" dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń ” 2024-04-29 szczegóły
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:15
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:15
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:15
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry