BIP
Grafika BIP

Usługi

Znaleziono: 72
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-JM-0018/23 Świadczenie usług dla SRK S.A. Oddział „KWK Jas-Mos-Jastrzębie III” przez JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III”. 2023-12-05 szczegóły
ZP-CZOK-0086/23 „Świadczenie usług serwisowych, w tym: Część I: Urządzenia łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO Część II: Serwis urządzeń sygnalizacji szybowej typu ITS Część III: Urządzenia łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część IV: Układów łączn 2023-12-06 szczegóły
ZP-KCL-0056/23 Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni: „Karb II”, „Północna – Zielona” odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopaln 2023-11-30 szczegóły
ZP-JM-0017/23 Odwodnienie niecki bezodpływowej zlokalizowanej w sąsiedztwie ulicy Moszczeńskiej i Stawowej w Mszanie” w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego, polegającej na odwodnieniu niecki bezodpływowej” dla Spółki Rest 2023-11-23 szczegóły
ZP-KCL-0058/23 „Odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych na oczyszczalni ścieków w Rudziczce” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 2023-11-17 szczegóły
ZP-CZOK-0079/23 „Dostawa i wymiana naczyń wyciągowych-2szt. szybu „Kolejowy I”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń“ 2023-11-27 szczegóły
ZP-C-0036/23 „Modernizacja pól rozdzielczych w Rozdzielni Głównej 6kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK ,,Centrum“ 2023-11-29 szczegóły
ZP-CZOK-0082/23 Przeglądy i naprawy silników elektrycznych i maszyn elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 2023-11-06 szczegóły
ZP-CZOK-0081/23 Serwis i naprawy urządzeń centrali telefonicznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK, Pompownia „Makoszowy” 2023-10-30 szczegóły
ZP-CZOK-0080/23 „Serwis i naprawy urządzeń: Część I: zasilania bezprzerwowego systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu, Część II: systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział C 2023-10-31 szczegóły
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:15
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:15
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:15
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry