BIP
Grafika BIP

Usługi

Znaleziono: 74
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-K-0001/20 Wykonanie remontu zawieszeń klatek i lin wyrównawczych eksploatowanych w górniczym wyciągu szybowym szybu II w 2020 roku dla SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński”, w tym: • 4 kompletów zawieszeń lin wyrównawczych typu RV – 2 45/48, • 3 kompletów zawieszeń k 2020-02-05 szczegóły
ZP-C-0004/20 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2020 dla Część I – silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów,Część II – sprężarek 2020-02-03 szczegóły
ZP-JM-0003/20 Remont (regeneracja) zawieszeń dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch "Jas-Mos". CZĘŚĆ I. Remont (regeneracja) zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych typu SADEX – klinow 2020-01-31 szczegóły
ZP-PI-0002/19 „Świadczenie usług w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody pitnej, p.poż., wodnokanalizacyjnej w obiektach budowlanych należących do SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” w 2020r.” 2020-01-29 szczegóły
ZP-M-0003/20 „Utrzymanie w sprawności ruchowej systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytora ruchu produkcji TELVIS na 2020 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” 2020-01-29 szczegóły
ZP-JM-0002/20 Wykonanie serwisu pogwarancyjnego urządzeń maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowej szybu Jas IV w roku 2020” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos". 2020-01-31 szczegóły
ZP-KCL-0024/19 Wykonanie projektu gaszenia hałdy 7/4 w Nowej Rudzie - Słupcu w zakresie obejmującym identyfikację obszarów zagrożonych, likwidację ognisk pożarowych, zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pożaru. 2020-01-28 szczegóły
ZP-C-0021/19-1 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochro 2020-01-30 szczegóły
ZP-S-0019/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w 2020r w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój I - Śląsk”, Ruc 2020-01-28 szczegóły
ZP-PI-0003/19 Stała obsługa, naprawa pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz konserwacja stacjonarnych przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego oraz przy ul. Komunardów w terenie górniczym SRK S.A. KWK „Piekary I 2020-01-29 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-19 10:26
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
344
do góry