BIP
Grafika BIP

Roboty budowlane

Znaleziono: 22
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-AZM-0012/19 Wykonanie prac remontowych na budynkach mieszkalnych w Bytomiu przy ul. Zabrzańska 130 i ul. Energetyki 3 - 3a zgodnie z załącznikiem nr 1. 2019-12-06 szczegóły
ZP-WII-0017/19 Wykonanie 4 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 4 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK Wieczorek II. 2019-12-05 szczegóły
ZP-C-0022/19 Wykonanie 2 otworów wiertniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Etap I. Wykonanie otworu nr 1. Etap II. Poszerzenie otworu nr 1. Wykonanie otworu nr 2. 2019-12-02 szczegóły
ZP-KCL-0021/19 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym w Piekarach Śl. przy ul. Daszyńskiego 13, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, remontowymi i towarzyszącymi 2019-12-05 szczegóły
ZP-WII-0019/19 Likwidacja estakady węglowej pomiędzy szybem „Roździeński” a Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla przy szybie „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. 2019-11-25 szczegóły
ZP-S-0015/19 Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” 2019-11-08 szczegóły
ZP-CZOK-0028/19 „Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno-magazynowym” – etap I i II 2019-11-15 szczegóły
ZP-AZM-0009/19 Wykonanie prac remontowych na budynkach mieszkalnych w Sosnowcu przy ul. Obrońców Warszawy 14-14A, ul. Obrońców Warszawy 16, ul. Witosa 16 i w Czeladzi przy ul. Wojciechowskiego 18, ul. Poniatowskiego 3 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2019-10-03 szczegóły
ZP-CZOK-0018/19 „Awaryjne odtworzenie zapadniętego kanału zamkniętego Rowu Mortimerowskiego w Sosnowcu ”. 2019-10-01 szczegóły
ZP-C-0015/19 Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum na lata 2019-2021r. w tym: Etap I – Przebudowa skrzyżowania przekopu wschodniego z przecinką do przekopu wschodniego na dł. 10,0m, przebudowa odcinka przekopu wschodniego do przekopu wodnego, Etap II – Przebudowa 2019-10-02 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:58
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-19 10:26
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
782
do góry