BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 252
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-AZM-0010/22 „Część I: Wymiana drzwi wejściowych do budynków wielorodzinnych przy ul. Obrońców Warszawy 14 i 16 w Sosnowcu (przód i tył) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych.” „Część II: Remont schodów wejści 2022-08-11 szczegóły
ZP-JM-0007/22-1 „Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego o wytrzymałości Rc28≥ 1,5 MPa wraz z udostępnieniem mieszalnika dla zastosowania dostarczonego spoiwa w okresie realizacji dostaw dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „ Jas-Mos-Jastrzębie III” 2022-08-22 szczegóły
ZP-M-0005/22 „Dostosowanie systemów dyspozytorskich do włączenia w struktury CZOK” 2022-08-19 szczegóły
ZP-JM-0011/22 Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2023 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos” 2022-08-01 szczegóły
ZP-C-0010/22 „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Część I – Dostawa środków ochrony indywidualnej, Część II – Dostawa odzieży i obuwia roboczego” 2022-08-01 szczegóły
ZP-CZOK-0031/22 Wykonywanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 2022-08-01 szczegóły
ZP-CZOK-0036/22 Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników 2022-08-23 szczegóły
ZP-KCL-0020/22 „Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni: „Karb II”, „Północna – Zielona” odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”. 2022-07-21 szczegóły
ZP-KCL-0021/22 Odbiór i utylizacja odpadów innych niż niebezpieczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, Rejon Polikwidacyjny „Boże Dary 2022-08-12 szczegóły
ZP-CZOK-0044/22 Czyszczenie osadnika nr „172” Pompownia „Bolko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 2022-07-26 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2021-02-25 13:14
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2021-02-25 13:14
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2021-02-25 13:14
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry