BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 99
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-M-0026/19 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w roku 2020” 2020-02-10 szczegóły
ZP-WII-0021/19 Wykonanie projektu budowlanego włączenia sieci kanalizacyjnej (w tym deszczowej) z rejonu szybu Pułaski do sieci miejskiej, celem wyłączenia z użytkowania Oczyszczalni „Nikiszowiec” wraz z inwentaryzacją istniejącej sieci kanalizacyjnej dla SRK S.A. Oddz 2020-02-06 szczegóły
ZP-MW-0001/20 „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - opracowanie projektów technicznych wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla prac związanych z przebudową układu zasilania urządzeń i instalacji stacji transformatorowej 20/6kV oraz stacji tra 2020-02-20 szczegóły
ZP-K-0001/20 Wykonanie remontu zawieszeń klatek i lin wyrównawczych eksploatowanych w górniczym wyciągu szybowym szybu II w 2020 roku dla SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński”, w tym: • 4 kompletów zawieszeń lin wyrównawczych typu RV – 2 45/48, • 3 kompletów zawieszeń k 2020-02-05 szczegóły
ZP-C-0004/20 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2020 dla Część I – silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów,Część II – sprężarek 2020-02-03 szczegóły
ZP-JM-0003/20 Remont (regeneracja) zawieszeń dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch "Jas-Mos". CZĘŚĆ I. Remont (regeneracja) zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych typu SADEX – klinow 2020-01-31 szczegóły
ZP-PI-0002/19 „Świadczenie usług w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody pitnej, p.poż., wodnokanalizacyjnej w obiektach budowlanych należących do SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” w 2020r.” 2020-01-29 szczegóły
ZP-M-0003/20 „Utrzymanie w sprawności ruchowej systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytora ruchu produkcji TELVIS na 2020 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” 2020-01-29 szczegóły
ZP-JM-0002/20 Wykonanie serwisu pogwarancyjnego urządzeń maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowej szybu Jas IV w roku 2020” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos". 2020-01-31 szczegóły
ZP-KCL-0024/19 Wykonanie projektu gaszenia hałdy 7/4 w Nowej Rudzie - Słupcu w zakresie obejmującym identyfikację obszarów zagrożonych, likwidację ognisk pożarowych, zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pożaru. 2020-01-28 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-24 12:34
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
2173
do góry