BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne

Znaleziono: 99
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Termin otwarcia ofert Szczegóły
ZP-C-0021/19-1 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochro 2020-01-30 szczegóły
ZP-BD-0009/19 Likwidacja Szybu I wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I” Ruch "Boże Dary" 2020-03-09 szczegóły
ZP-PI-0003/19 Stała obsługa, naprawa pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz konserwacja stacjonarnych przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego oraz przy ul. Komunardów w terenie górniczym SRK S.A. KWK „Piekary I 2020-01-29 szczegóły
ZP-C-0025/19 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na likwidację obiektów powierzchniowych szybu Witczak wraz z infrastrukturą i wieżą szybową Witczak i Komunikacyjny 2020-01-24 szczegóły
ZP-JM-0001/20 Przegląd wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 przy szybie Jas IV Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Jas-Mos” 2020-01-27 szczegóły
ZP-BZ-0001/20 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2020 r. 2020-01-24 szczegóły
ZP-WII-0022/19 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu - roboty dodatkowe , wpisanego do rejestru zabytków Budynku Biurowego – Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Wieczorek II” 2020-01-20 szczegóły
ZP-P-0005/19 Umowa o współpracy i świadczeniu usług pomiędzy SRK S.A. Oddział KWK "POKÓJ I" oraz PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 2020-01-23 szczegóły
ZP-C-0019/19-1 Dostawa górniczej lokomotywy torowej spalinowej, rozstaw toru 470 mm dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. 2020-01-17 szczegóły
ZP-M-0024/19 „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Makoszowy” przez PGG S.A. Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2020” 2020-01-14 szczegóły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-16 12:57
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-09-24 12:34
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
2174
do góry